Afdeling Eetstoornissen onderzoekt

Geplaatst op: 19-02-2021

Vaak speelt een negatief zelfbeeld een rol bij het aanhouden van een eetstoornis. Dit sterke negatieve zelfbeeld lijkt verbonden te zijn met het gevoel van walging naar het eigen lichaam. Paula von Spreckelsen (Rijksuniversiteit Groningen) en Jacqueline Oostenbrink (GGZ Friesland) onderzoeken of het vermijden van herinneringen aan het walgingsgevoel invloed heeft op het aanhouden van een eetstoornis.

Een gevoel van walging
Een gevoel van walging ten aanzien van het eigen lichaam kan ontstaan zijn in het verleden en opgeslagen zijn in herinneringen. Herinneringen bepalen voor een groot deel hoe mensen naar zichzelf kijken. Omdat het gevoel van walging zo’n vervelend en ongemakkelijk gevoel is, kan het goed zijn dat herinneringen aan dit gevoel worden vermeden.  

Het vermijden van herinneringen gebeurt op twee manieren:

  1. Iemand probeert bewust specifieke herinneringen niet op te roepen om het gevoel van walging te voorkomen.
  2. Iemand probeert zichzelf af te leiden zodra een herinnering die het gevoel van walging oproept toch boven komt.

De verwachting is dat de vermijding van deze herinneringen ertoe leidt dat herinneringen niet juist worden verwerkt en dat hierdoor het negatieve zelfbeeld blijft bestaan.

Onderzoek
Om te onderzoeken of dit zo is, worden patiënten gevraagd om twee herinneringsopdrachten te doen. Bij de ene opdracht worden patiënten gevraagd om persoonlijke herinneringen op te roepen in reactie op lichaamsgerelateerde trefwoorden. Bij de tweede opdracht worden patiënten gevraagd om de herinneringen te beoordelen (op emoties, episodische details, en vermijdingsreacties) en om vragenlijsten over zelfwalging, vermijding en eetstoornissymptomen in te vullen.

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het vergroten van de kennis omtrent factoren die een rol spelen bij het aanhouden van lichaamsbeeldproblemen bij patiënten met een eetstoornis.

Meer weten?
Mocht je meer willen weten over dit onderzoek of hierover vragen hebben, neem dan contact op met:
Paula von Spreckelsen: jouwlichaam@rug.nl of Jacqueline Oostenbrink: Jacqueline.Oostenbrink@ggzfriesland.nl

Meer weten?