GGZ College (13) | Wat verandert er door de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz)?

Geplaatst op: 22-10-2019

Vanaf 1 januari 2020 zal deze wet de huidige Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) overnemen. De verplichte zorg zal voor alle ggz-instellingen in Nederland een grote verandering in de processen betekenen. Iedere burger in Nederland kan bijvoorbeeld een melding doen dat iemand in hun omgeving verplichte zorg nodig heeft. Hoe gaat dit in zijn werk en hoe wordt er voor gezorgd dat de patiënt en zijn herstel centraal staat? Welke vormen van verplichte zorg kunnen toegepast worden? Wie zijn er betrokken vanuit de verschillende instanties en welke rol hebben naasten en familie? Tijdens dit GGZ College antwoord op deze vragen en meer!


Een andere uitzending bekijken? Dat kan hier!

Meer weten?