Innovatie: Wie niet sterk is, moet 'smart' zijn

Geplaatst op: 27-02-2018

GGZ Friesland wil naar voren, precies zoals het in het beleidsplan staat. En kijkt dus naar de toekomst. Innovatie is dan ook een belangrijk onderdeel. Maar wat gebeurt er binnen de organisatie eigenlijk op dat gebied? In deze rubriek een update. Ditmaal: de app Smart Alert, ontwikkeld in samenwerking met de NHL hogeschool.

WIE: Welke mensen gebruiken Smart Alert?

Nadat Smart Alert ontwikkeld en gereed was voor ingebruikname, is een pilot gestart met vijftien patiënten. Zij testen de app volgens het principe design thinking, een methode waarbij de gebruiker feedback geeft over het product. Door patiënten actief te betrekken bij het product, wordt het prototype doorontwikkeld op basis van hun wensen en behoeften.

WAT: Oké, maar wat is Smart Alert in het kort?

Het is een app die op basis van sensoren in een smartphone probeert om een stemmingsstoornis te herkennen. Dit doet de app op basis van veranderingen in gedrag. Aan de ontwikkeling van de app ging een literatuuronderzoek naar stemmingsstoornissen vooraf. En specifiek de gedragsveranderingen en symptomen; dit alles is gekoppeld aan de technische mogelijkheden. Op basis daarvan is een prototype ontwikkeld voor Smart Alert.

WAAR: Is de app overal te gebruiken?

Smart Alert gebruik je daar waar je telefoon is. Dat is het mooie van de app: je kunt er te pas en te onpas gebruik van maken, waar je ook maar bent!

WANNEER: Leuk, maar hoe ziet de toekomst eruit?

Tot 2018 is er een projectmedewerker aangesteld om het onderzoek naar Smart Alert voort te zetten. De bedoeling is om meer gebruikers erbij te betrekken. Per januari komend jaar is de intentie van GGZ Friesland om ook de volgende fase ingaan en met behulp van een subsidie het onderzoek uit te breiden.

WAAROM: En wat is het belang hiervan?

Iemand met een stemmingsstoornis – bijvoorbeeld een depressie – voelt zich moedeloos, lusteloos, heeft weinig energie, geen behoefte aan sociale contacten en ga zo maar door. Dit resulteert (volgens de hypothese) in een verandering in de gemeten data door de smartphone. Iemand belt minder, gebruikt minder sociale apps, gebruikt de telefoon minder, zet minder stappen.

Deze informatie brengt Smart Alert samen via de diverse sensoren die in een telefoon zitten. Op basis van een algoritme worden veranderingen in het gedrag herkend en aangegeven. Door gebruikers inzicht te geven in de gedragsveranderingen, hopen we uiteindelijk dat we stemmingstoornissen kunnen verminderen of zelfs voorkomen.

HOE: Kunnen gebruikers zelf ook bijdragen?

Ze geven ‘duiding’ aan de feedback van de app. Als de app zegt dat het gedrag verandert omdat de gebruiker veel meer of minder is gaan lopen, kan de gebruiker daar een reden bij aangeven. Op deze manier wordt de app meer en meer een tool voor gebruikers om inzicht te krijgen in hun gedrag. Gebruikers worden bovendien actief betrokken bij de doorontwikkeling om tot een nog beter werkende app te komen.

Aanmelden? www.Smart-Alert.nl

Meer weten?