Kennisconsortium voor destigmatisering in de ggz

Geplaatst op: 17-04-2018

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie is op 20 april 2018 opgericht. Het consortium bestaat uit een groep mensen en partijen die de komende jaren samen gaan werken aan kennisontwikkeling over acceptatie en inclusie. Daartoe is een mission statement ondertekend en is er ruimte gemaakt voor kennismaking, uitwisseling en netwerken. In maart 2017 is de generieke module Destigmatisering gepubliceerd. Deze module kwam tot stand door wetenschappelijke en ervaringskennis te bundelen en doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR DE VOLLEDIGE INFOGRPAHIC

Voorbeelden

Doorontwikkeling CORAL/Verzwijgen of vertellen: CORAL (Conceal or Reveal) is een interventie die mensen handvatten biedt in hun beslissing om wel of niet op hun werk of opleiding te vertellen over hun psychische aandoening. Deze interventie is in Engeland onderzocht op effectiviteit en in Nederland vertaald door Phrenos. Samen Sterk zonder Stigma initieerde in 2016 het project om de bestaande brochure over CORAL door te ontwikkelen voor met name mensen met een psychische aandoening. Zij vroegen Phrenos daarbij te helpen. Ook de Tranzo Universiteit is betrokken bij het project omdat zij voornemens zijn de vernieuwde CORAL te onderzoeken.

Individuele Plaatsing en Steun: Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een evidence-based methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen aan het werk te helpen. Op www.werkenmetIPS.nl kunt u alles lezen over IPS.

Cursus Mental Health First Aid (MHFA): Een mooi voorbeeld van werken aan destigmatisering is de cursus Mental Health First Aid (MHFA). Als mensen meer kennis hebben van psychische aandoeningen, hebben ze immers ook minder vooroordelen. GGZ Friesland biedt dit onder meer aan, zowel voor volwassenen als voor jeugd.

Voor meer informatie over de MHFA-cursus, klik hier.

Meer weten?