Rapid Responder: oplossingsgericht middel

Geplaatst op: 15-01-2019

Rapid Responder. Het klinkt als een klok, maar het is bovenal een oplossingsgericht middel voor personen die onbegrepen gedrag vertonen. Het betreft overigens een pilot. Maar wat is het nou precies, waarom is het er en wanneer wordt het ingezet? Een handig factsheet, dankzij de uitleg van Anita Zeeman. 

 

WAT - Rapid Responder, wat betekent het? 

‘De Rapid Responder, oftewel RR, wordt dagelijks inzet tussen drie uur ’s middags en elf uur ’s avonds en is voor personen met onbegrepen gedrag. Het doel is om deze personen niet standaard mee te laten nemen naar het politiebureau, zoals vroeger. Maar om direct ter plaatse te kijken naar wat er aan de hand is en hoe we de persoon kunnen ondersteunen en te kunnen begeleiden naar huis of naar de juiste hulp.’ 

WAAR – Op welke plaatsen kunnen we de Rapid Responder tegenkomen en vanuit welke locatie? 

‘De RR kun je in heel Friesland tegenkomen, maar de bus staat altijd bij geen inzet, standaard op de locatie Jelgerhuis.’ 

WAAROM – Wat maakt het dat de invoering van de Rapid Responder een goede zaak is? 

‘Dankzij de RR kunnen we direct ter plaatse personen met onbegrepen gedrag ondersteunen en hulp bieden. Het voorkomt dat personen onnodig mee worden genomen naar onze GGZ-locaties en bureau’s van politie of zelfs het cellencomplex. Personen met onbegrepen gedrag geven aan dat zij het erg prettig vinden om gezamenlijk met onze SPV’er en de chauffeurs van Kijlstra in de bus een gesprek aan gaan. Het normaliseert direct het contact.’ 

WIE - Welke patiënten worden vervoerd in de Rapid Responder? 

‘Er is niet echt een vaste patiëntendoelgroep. Het busje kan ingezet worden voor alle personen die onbegrepen gedrag vertonen. Er is geen scheidslijn tussen patiënten die bekend zijn of niet bekend. Het is dus in principe voor iedereen in de provincie Friesland. Het doel is om een opname te voorkomen en de personen te leiden naar de juiste zorg.’ 

WANNEER – Hoe vaak wordt de  Rapid Responder gebruikt? 

‘De RR wordt soms drie keer per dag ingezet, maar er zijn ook dagen dat de RR niet wordt ingezet.’ 

HOE – Wie bepaalt of de Rapid Responder wordt ingezet en hoe gaat die besluitvorming?  

‘De meldkamer van politie, ambulance en brandweer bepaald of de RR wordt ingezet, maar ook de triagist van GGZ Friesland kan daartoe besluiten. Het wordt bepaald door de situatie en of er agressie is bij de persoon met verward gedrag.  Bij agressie wordt altijd samen met de politie bepaald of de RR wordt ingezet. Bij somatische klachten wordt het busje niet ingezet.’ 

MAAK AF: Deze pilot is geslaagd als… 

‘…wij een significante reductie hebben in het gedwongen mee nemen van personen met onbegrepen gedrag naar politiebureaus of cellencomplex.’ 

 

Meer weten?