'Reduce trial', onderzoek in Australië over antipsychotica

Geplaatst op: 04-12-2018

In Australië is onlangs een onderzoek van start gegaan om te kijken of de goede resultaten van dosisvermindering van antipsychotica (in 2013 gepubliceerd door onder anderen Lex Wunderink van GGZ Friesland) kunnen worden bevestigd.

In die studie destijds, die ook in Friesland werd uitgevoerd, werd voor het eerst gevonden dat bij patiënten die goed waren hersteld van een eerste psychose (en zes maanden lang geen psychotische symptomen meer hadden) het verminderen (en stoppen als het kon) van de dosis antipsychotica veel betere lange termijn uitkomsten te zien gaf op functioneren: na zeven jaar waren meer dan tweemaal zoveel patiënten functioneel hersteld als bij onderhoudsbehandeling. Het enige nadeel van de dosisvermindering was dat er op de korte termijn - de eerste drie jaar - meer terugval optrad. De terugvalpercentages op de lange termijn waren weer gelijkgetrokken.

Omdat dit opzienbarende resultaten waren, zijn er nu replicatie-studies aan de gang in Nederland (Hamlett), waaraan wij meedoen bij het VIP team, in Melbourne, waar dit artikel over gaat (de Reduce trial), en in Kopenhagen (de Tailor trial).

Dit artikel legt uit hoe de studie in Melbourne gedaan gaat worden. Er wordt hierbij ook gekeken naar de eventuele schadelijke effecten van antipsychotica op de hersenen.

Het Mesifos-onderzoek in Friesland is tussen 2001 en 2005 uitgevoerd door Nynke Boonstra, Jaap Kooistra en een aantal Friese psychiaters, onder wie Domy van der Werf en Frans van Gils. Lex Wunderink promoveerde er in 2007 op aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het verlengde van dit onderzoekswerk is Boonstra een paar jaar daarna gepromoveerd op het opsporen van eerste psychose-patienten. Ook het huidige werk op het gebied van vroegdetectie van psychosen, en de aandacht voor jong volwassenen is hieruit voortgekomen.

Dit is derhalve al een heel lang lopende onderzoekslijn, die landelijk en internationaal goed op de kaart staat. En wat nog belangrijker is: het VIP-team van GGZ Friesland past de principes van de dosisvermindering al jaren toe bij patiënten die daarvoor in aanmerking komen, en daarmee zijn vele patiënten beter geholpen.

Meer weten?