Samenwerkingsverbanden zijn 'win-win' in ggz-sector

Geplaatst op: 12-07-2016

Met z’n allen naar voren, dat is het doel van het beleid van GGZ Friesland. Dit kunnen we niet alleen. Om de snelheid en effectiviteit van behandeling te verhogen, de kwaliteit te verbeteren en te blijven vernieuwen, hebben we partijen nodig waarmee we dit samen kunnen doen. De deskundigheid van deze partijen koppelen we aan onze eigen kennis, waardoor er fantastische coalities en duurzame samenwerkingsverbanden ontstaan. Hieronder twee voorbeelden van samenwerkingsverbanden die GGZ Friesland heeft.

FACT+

Regelmatig gaan psychische problemen en verslavingen hand in hand. Een stoornis kan het gebruik van bijvoorbeeld alcohol of drugs versterken. En het gebruik van verslavende middelen kan leiden tot een toename van de symptomen van een psychische aandoening. Hierdoor overlappen de doelgroepen van GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) elkaar regelmatig. In de regio’s Sneek en Lemmer zijn de FACT-teams volledig geïntegreerd in FACT+. Medewerkers van beide organisaties vormen gezamenlijk teams en bespreken met elkaar de hulp aan de cliënten. De cliënten hoeven daardoor niet meer naar twee organisaties toe.

Synaeda

Om de beste zorg voor patiënten te kunnen blijven bieden en om de marktpositie te verstevigen zijn Synaeda en GGZ Friesland vorig jaar een duurzame samenwerking aangegaan. Synaeda Psycho Medisch Centrum is een instelling voor Basis en Specialistische geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat Synaeda alle lichte tot matige ASS- en persoonlijkheidsproblematiek behandelt. GGZ Friesland richt zich door deze samenwerking met name op de specialistische hulp. Synaeda is de laatste tijd flink uitgebreid, en heeft nu vestigingen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek en Dokkum.

FACT Jeugd Fryslân

Een ander samenwerkingsverband met het FACT-team is FACT Jeugd Fryslân. In Fryslân zijn er gezinnen die moeilijk te bereiken zijn voor reguliere hulpverlening. Een deel van deze kinderen en de familie heeft vaak een combinatie van psychiatrische problematiek, licht verstandelijke beperking, verslaving, financiële schulden, weinig sociale contacten, schoolverzuim en werkloosheid. Deze kinderen zijn de grip op hun leven kwijtgeraakt. 

De teams van FACT Jeugd Fryslân zorgen ervoor dat juist deze kinderen en hun gezin zorg krijgen. De hulpverleners zetten alles op alles om hen te helpen een gewoon (gezins)leven op te bouwen met vriendschappen, school en werk. Om dat te realiseren werken Kinnik, Accare, Jeugdhulp Friesland, VNN en Reik samen in FACT Jeugd Fryslân.

Kortdurende Ambulante Ondersteuning (KAO)

KAO, is een samenwerkingsverband tussen Kinnik kind en jeugd GGZ, Reik en Jeugdhulp Friesland. Soms hebben kinderen en ouders hulp nodig als het gaat om opgroeien en opvoeden. Als de oplossing specialistische deskundigheid vraagt, waarbij de verwachting is dat kortdurende ondersteuning volstaat, dan biedt KAO uitkomst.

Binnen drie maanden worden het kind en zijn of haar ouders vanuit het traject Kortdurende Ambulante Ondersteuning geholpen. Dit wordt eventueel aangevuld met hulp uit het wijk- of gebiedsteam. In Friesland zijn vier KAO-teams werkzaam. Deze teams werken volgens het vijfgesprekkenmodel. Hierbij is het uitgangspunt: zo kort als het kan, zo lang als nodig.

Spoed4jeugd

Soms ontstaat er in gezinnen een acute crisissituatie waarbij direct hulp nodig is. Spoed4Jeugd biedt spoedeisende hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed4Jeugd biedt zelf geen hulpverlening, maar is een samenwerking van jeugdzorgaanbieders. Het doel van Spoed4Jeugd is om middels één provinciaal meldpunt zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten.

Het crisisnummer van Spoed4Jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, zodat de beller de juiste hulp kan krijgen tijdens de crisissituatie. De partijen die zich inzetten voor Spoed4Jeugd zijn Bureau Jeugdzorg Friesland, Jeugdhulp Friesland, Kinnik kind en jeugd GGZ en Reik.

Meer weten?