Wat doet een rehabilitatiecoach?

Geplaatst op: 27-11-2018

Jolanda Aerts (44) is al twintig jaar werkzaam bij GGZ Friesland. Sinds twee jaar vervult zij de functie als rehabilitatiecoach binnen MindUp. Tijd voor een kennismaking. Wie is zij en wat drijft haar?  

Jolanda was zeventien jaar werkzaam als persoonlijk begeleider op een woonvorm in Drachten en werkte daarna een jaar als trajectbegeleider in Heerenveen. ‘Na dat jaar kwam een nieuw ontwikkelde functie als rehabilitatiecoach vrij’, begint Jolanda. ‘Door de werkgroep waar ik in zat, ben ik nauw betrokken geweest bij deze ontwikkeling. Dus toen de functie vrij kwam, heb ik gesolliciteerd.’  

Dat het niet gemakkelijk is om een net ontwikkelde functie te bekleden, heeft Jolanda gemerkt. ‘Je moet eerst pionieren en bedenken hoe je de functie neer zet’, legt ze uit. Inmiddels heeft de functie een mooie ontwikkeling doorgemaakt. ‘We krijgen nu steeds meer de tijd om de teams te ondersteunen in het uitvoeren van de rehabilitatievisie.’ Dat laatste is de voornaamste taak volgens Jolanda.   

De functie bevalt Jolanda bijzonder goed. ‘Ik vind het heerlijk om handvaten te zoeken die de patiënt weer verder kunnen helpen’. Jolanda vervolgt trots: ‘We kijken naar de mogelijkheden van de patiënt. Waar eerst verzoeken werden afgewezen of teveel moeite zouden kosten, wordt nu gekeken naar wat wel kan. Daar kan ik echt trots op zijn.’  

Samen met haar team probeert ze patiënten zo op de goede weg te helpen. ‘Het herstelproces verloopt vaak met ups en downs.’  Het vieren van kleine successen in het rehabilitatietraject is daarom van essentieel belang. Die zorgen voor meer zelfvertrouwen bij cliënten en dat is vaak hard nodig.  

‘Soms willen we nog te snel’, legt Jolanda uit. ‘Je kunt het zien als fietsen: de begeleider zit voorop de fiets en de cliënt achterop. Dan moet de begeleider de kar trekken en gaat de patiënt sneller dan hij kan. Dan haakt de cliënt af of de samenwerking raakt verstoord. Het moet andersom: de cliënt zit voorop, bepaalt het tempo en de bestemming. En de medewerker zit achterop en kan tijdelijk mee trappen ter ondersteuning. De patiënt blijft zo de regie in handen houden.’  

Door middel van gesprekken, probeert Jolanda te achterhalen waar dergelijke knelpunten liggen. ‘Ik vind het mooi om dat uit te zoeken en vervolgens de patiënt en begeleider weer op de goede weg te helpen.’ Groot of klein, elke stap die de patiënten zetten richting rehabilitatie, zorgt ervoor dat Jolanda elke dag meer dan tevreden weer naar huis rijdt. ‘Dan denk ik: Wat hebben we mooi werk dat we daaraan mogen bijdragen.’   

‘Waar eerst verzoeken werden afgewezen, wordt nu gekeken naar wat wél kan’ 

Meer weten?