Veiligheidshuis Fryslân: wie, wat en waarom?

Geplaatst op: 21-10-2016

Al ruim acht jaar is Veiligheidshuis Fryslân een belangrijke samenwerking tussen justitiële partijen, zorgpartners en gemeenten. Een van de medewerkers van GGZ Friesland die veel participeert in overleggen en probleemoplossing, is Martje Yntema. Haar ervaringen? ‘Het streven is altijd om een gezamenlijk probleem op te lossen.’

Begonnen in januari 2008 en inmiddels een begrip in de probleemoplossing in zowel zorg- als justitiewereld. Maar hoe bekend is nu exact wat Veiligheidshuis Fryslân doet? ‘Heel veel mensen weten niet precies wat het nou is’, denkt Martje. ‘Globaal gezien wel, maar niet tot in detail.’ Een korte opfriscursus dan maar: wie, wat, waarom en hoe?

Wie: Naast GGZ Friesland participeren onder meer politie, Openbaar Ministerie, gemeentelijke overheden, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en andere welzijnsorganisaties in Veiligheidshuis Fryslân.

Wat: Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Bij de aanpak van die problemen zijn in veel gevallen interventies nodig vanuit dwang en drang, gecombineerd met zorg.

Waarom: Er zijn in de samenleving personen en gezinnen die problemen op meerdere leefgebieden hebben. Het gaat om mensen die zich schuldig maken aan strafbare feiten, geweld, overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de (openbare orde en) veiligheid aantasten. Omdat in veel gevallen een tussen partners overlappende samenwerking gewenst is om problemen op te lossen, kan het Veiligheidshuis advies en ondersteuning bieden én regie op zich nemen.

Hoe: Als in Veiligheidshuis Fryslân een casus wordt besproken, maken de professionals met cliënten (persoon of gezin) een plan van aanpak. Er wordt een casusregisseur aangewezen die eerste aanspreekpunt is voor zowel cliënten als de professionals.

Het streven van iedereen die participeert in Veiligheidshuis Fryslân is het oplossen van een gezamenlijk probleem

De rol van Martje
‘Spin in ’t web’ namens GGZ Friesland met betrekking tot Veiligheidshuis Fryslân. Die term is een vrije interpretatie van al het werk dat Martje – en zij niet alleen overigens – doet in het kader van het Veiligheidshuis. De verpleegkundig specialiste, deel uitmakend van het Forensische FACT-team en in die hoedanigheid sinds februari 2014 betrokken bij Veiligheidshuis Fryslân, heeft inmiddels genoeg ervaring en kennis van zaken om een goed beeld van nut en noodzaak te kunnen schetsen. 

‘Het is goed dat Veiligheidshuis Fryslân bestaat, goed ook dat GGZ Friesland er al langer in participeert. Want er is in de praktijk een grensgebied tussen zorg en justitie. Dat is lastig. Wanneer is problematiek meer voor de zorg, wanneer voor justitie? Elke situatie is weer anders, het is maatwerk en dan is overleg goed en noodzakelijk.’

Toch is de samenwerking ook ‘spannend’, zoals Martje stelt. Ze verklaart zich nader. ‘Het is altijd de vraag welke informatie je deelt met elkaar als partners. Wat, en hoeveel? Hoe handel je? Is een wijkagent bijvoorbeeld welwillend? Welke routes zijn er bij politie en justitie om problemen aan te gaan en op te lossen?’ Waar veel partijen aan tafel zitten, zijn ook veel belangen. Eerlijk als Martje is, geeft ze toe dat zoiets soms frustrerend kan zijn. ‘Dan is het belangrijk dat je als GGZ Friesland wel serieus genomen wordt. Dat we het gezag hebben. Soms is dat zo bij partners, soms ook niet.’ 

Toch weet Martje inmiddels goed in te schatten wie wie is en hoe je zaken kunt regelen met elkaar. ‘Je hebt met wisselende personen te maken. Maar hoe meer mensen ik ken, hoe beter het gaat. We weten inmiddels wel wie we moeten benaderen, wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Ik noem het altijd een soort gereedschapsbox waar ik over beschik: die is steeds voller en uiteindelijk gaat het er dan om dat je de juiste instrumenten eruit pakt om te gebruiken.’ Alles is voor een groter, hoger doel immers. Martje knikt: ‘Het streven van iedereen die participeert in Veiligheidshuis Fryslân is namelijk het oplossen van een gezamenlijk probleem.’

Ze kijkt op haar telefoon. Het is tijd voor de volgende afspraak. Druk, druk, druk. ‘Alles voor de goede zaak.’

Meer weten?