Kan een smartphone een depressie voorspellen?

Geplaatst op: 23-01-2018

Over die vraag buigt het project team van Smart Alert zich al enige tijd. Kan dit? En wat is er dan voor nodig? We leven in een digitale wereld, een wereld waarin we heel veel digitale voetsporen achterlaten. Voetsporen die iets zeggen over wie we zijn en wat voor gedrag we vertonen. Wij willen die digitale voetsporen inzetten om de zorg voor onze patiënten te verbeteren, help je mee?

Digitale voetsporen

Wat zijn dat dan, die digitale voetsporen? Door de komst van internet, maar vooral ook van mobiel internet via de smartphone, zijn we altijd verbonden. Die smartphone zit ook nog eens vol met sensoren. Die sensoren meten en registreren uiteenlopende informatie. De gemiddelde smartphone houdt bijvoorbeeld nu al bij hoeveel stappen je per dag zet, zonder dat je dat je daar zelf iets voor hoeft te doen of het zelf misschien doorhebt. Maar ook hoeveel mensen je hebt gebeld, of je actief bent geweest op Social Media of hoe vaak je je telefoon hebt opgepakt. Deze digitale voetsporen kunnen ons veel leren over het menselijk gedrag.

Zorg verbeteren

Als we deze digitale voetsporen met elkaar gaan vergelijken, kunnen we misschien patronen herkennen. Patronen herkennen die ons helpen om ons gedrag beter te begrijpen. Facebook doet dit bijvoorbeeld door facebookberichten te analyseren die mogelijk suïcidale uitingen bevatten en te kijken of ze hiermee suïcides kunnen voorkomen (Facebook, 2017). Maar er zijn ook onderzoekers die zich buigen over onze vraag, of een smartphone op basis van deze digitale voetsporen een depressie zou kunnen voorspellen. In 2015 publiceerden een Europese onderzoeksgroep resultaten dat ze met behulp van GPS informatie, de belgegevens van een smartphone en het stemgeluid van de smartphone gebruiker met 97% zekerheid een wisseling in psychisch welbevinden van patiënten met een bipolaire stoornis kunnen voorspellen (Osmani et al. 2015). Ondanks de relatief kleine onderzoeksgroep zijn dit veelbelovende resultaten. In Amerika werkt het bedrijf Ginger.io al enkele jaren aan een app die met behulp van algoritmen en gebruik van sensoren de zorg voor mensen met psychische stoornis verbetert. Er gebeurt dus al veel. Deze internationale inzichten en ontwikkelingen volgen we nauwlettend en proberen wij zoveel mogelijk te integreren in de doorontwikkeling van Smart Alert.

Hoe werk Smart Alert nu?

Iemand die depressief is wordt minder actief, heeft minder sociale contacten en heeft een afwijkend slaapritme. Smart Alert verzamelt dan informatie over activiteit, belgedrag, telefoongebruik, social media gebruik en activiteit tijdens de nacht. Deze informatie wordt vergeleken met het gedrag van de afgelopen periode en indien beschikbaar van voor de depressie, als er grote verschillen zijn waarschuwt Smart Alert.

Smart Alert

Als er al zoveel is, waarom werken wij dan nog aan Smart Alert? De huidige beschikbare kennis is nog niet omgezet in een voor de praktijk toepasbare app. Het is belangrijk om op een gedegen manier, in nauwe samenwerking met de gebruikers nieuwe inzichten en ervaringskennis samen te brengen in de doorontwikkeling van het prototype van Smart Alert. Wij geloven dat deze technologie een grote impact op de zorg gaat hebben, maar we vinden het vooral belangrijk dat het waarde toevoegt voor de patiënten. Daar draait ons project om.

Als we dan deze technologie introduceren in de zorg, waar zit de patiënt dan op te wachten? Van wie is de app, hoe zit het met privacy en wie heeft er toegang tot al deze informatie? En als een smartphone dan in staat is om een depressie te voorspellen, kan die dan ook helpen met het verbeteren van de situatie? Wij denken van wel en willen graag met de patiënten als belangrijkste gebruikers op zoek naar deze toegevoegde waarde. Ben je iemand of ken je iemand met een depressie of bipolaire stoornis, kijk op www.smart-alert.nl en doe mee aan de doorontwikkeling van Smart Alert!

Bronnen:

Meer weten?